İlan

T.C.

SARIKAYA

İCRA DAİRESİ

2015/779 ESAS

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Satışa konu taşınmaz Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup Köyü, Öteyüz mevkii, 5066 parselde kayıtlı kıraç tarla nitelikli taşınmazdaki borçluya ait 1/10 hissesine tekabül eden 400,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdır.

Alınan bilirkişi raporuna göre; toprak yapısı olarak kumlu – tınlı yapıda, iyi bünyeli meyilsiz engebesizdir. Keşif tarihi itibariyle üzerinde şeker pancarı ekilmiş, hasat edilerek ürünü kaldırılmış boş durumdadır. Güneyinde faal dere olup, bu su kaynağından sulama yapma imkanı bulunmaktadır. Dolayısıyla taşınmaz üzerinde sulu tarım yapma imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın konumu, toprak yapısı, sulama durumu ve bölgede oluşan piyasa fiyatları birlikte dikkate alındığında ortalama dekar fiyatının 2.500 TL olacağı, buna istinaden borçlunun 1/10 hissesinin değeri (2.500 TL/da x 400 m2) 1.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yüzölçümü                  : 400 m2

Payı                              : 1/10

İmar Durumu             : Belediye imar alanı ve Belediye mücavir alan dışındadır.

Kıymeti                        : 1.000,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir

 1. Satış Günü : 07/11/2017 günü 10:00 – 10:05 arası
 2. Satış Günü : 05/12/2017 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri                     : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (Düğün Salonu) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Satışa konu taşınmaz Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup Köyü, Sazlık mevkii, 5490 parselde kayıtlı Çayır nitelikli taşınmazdaki borçluya ait 3/20 hissesine tekabül eden 630,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdır.

Alınan bilirkişi raporuna göre; toprak yapısı olarak kumlu – tınlı yapıda, iyi bünyeli meyilsiz engebesizdir. Keşif tarihi itibariyle üzerinde hububat ekilidir. Kuzeyinde faal dere olup, bu su kaynağından sulama yapma imkanı bulunmaktadır. Dolayısıyla taşınmaz üzerinde sulu tarım yapma imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın konumu, toprak yapısı, sulama durumu ve bölgede oluşan piyasa fiyatları birlikte dikkate alındığında ortalama dekar fiyatının 3.000 TL olacağı, buna istinaden borçlunun 3/20 hissesinin değeri (3.000 TL/da x 630 m2) 1.890,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yüzölçümü                  : 630 m2

Arsa Payı                     : 3/20

İmar Durumu             : Belediye mücavir alanı ve belediye imar alanı dışındadır.

Kıymeti                        : 1.890,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir

 1. Satış Günü : 07/11/2017 günü 10:10 – 10:15 arası
 2. Satış Günü : 05/12/2017 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri                     : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (Düğün Salonu) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Satışa konu taşınmaz Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup köyü, Abara mevkii, 4301 parselde kayıtlı sulu tarla nitelikli taşınmazdaki borçluya ait 3/20 hissesine tekabül eden 510,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdır.

Alınan bilirkişi raporuna göre; toprak yapısı olarak kumlu – tınlı yapıda, iyi bünyeli, yaklaşık %0,5 – 1 meyilli çok hafif engebelidir. Keşif tarihi itibariyle üzerinde çeşitli yaş ve boyutlarda Kavak ve söğüt ağaçları bulunmaktadır. Güneyinde faal dere olup, bu su kaynağından sulama yapma imkanı bulunmaktadır. Dolayısıyla taşınmaz üzerinde sulu tarım yapma imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın konumu, toprak yapısı, sulama durumu ve bölgede oluşan piyasa fiyatları birlikte dikkate alındığında ortalama dekar fiyatının 2.000 TL olacağı, buna istinaden borçlunun 3/20 hissesinin değeri (2.000 TL/da x 510 m2) 1.020,00 TL olarak belirlenmiştir.

Taşınmazın üzerinde bulunan ve tüm ayrıntısı dosyadaki bilirkişi raporunda bulunan (isteyen dosyadan bilirkişi raporunu görebilir) ağaçların değerleri toplamı 15.812,00 TLolarak hesaplanmış olup, borçlunun 3/20 hissesine 3.391,80 TL tekabül etmektedir.

Satışa konu borçlu hissesi yönünden; Arazi değeri ve ağaçların değeri toplamı (2.371,80 TL + 1.020,00 TL) 3.391,80 TL olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü                  : 510 m2

Arsa Payı                     : 3/20

İmar Durumu             : Belediye mücavir alanı içindedir. Belediye imar alanı dışındadır.

Kıymeti                        : 3.391,80 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir

 1. Satış Günü : 07/11/2017 günü 10:20 – 10:25 arası
 2. Satış Günü : 05/12/2017 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri                     : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (Düğün Salonu) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Satışa konu taşınmaz Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup Terzili Mahallesi, Köyiçi mevkii, 115 ada 14 parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazdaki borçluya ait 3/20 hissesine tekabül eden 157,11 m2 yüzölçümlü taşınmazdır.

Alınan bilirkişi raporuna göre; Sarıkaya ilçesi Karayakup Terzili Mahallesi köyü köy içi mevkii 115 ada 14 parsel tapu kayıtlarında 1.047,37 m2 alana sahiptir. Ana taşınmaz üzerinde 2 adet tek katlı yığma ev, ahır, depo ve ekonomik değeri olmayan kümes tarzı yapılar vardır.

 1. Ev; Ev yaklaşık 5 yıllık olup 94 m2 alana sahip olan bina toplama taştan temel üzeri briket duvarlı binadır. Bina pencereleri PVC olup, demir korkuluklar mevcuttur. Bina tavanı ahşaptır. Bina sıvası ve boyası iyi durumdadır. Çatısı kiremit kaplı olup, oluklar mevcut değildir. Ayrıca çatı kiremitlerinde eskimeler vardır. Balkon kısmı PVC ile kapatılarak binaya dahil edilmiştir.
 2. Ev; Ev yaklaşık 10 yıllık olup, 85 m2 alana sahip olup, toplama taştan temel üzeri yığma tuğladan duvarlı binadır. Bina pencereleri PVC olup, demir korkuluklar mevcuttur. Bina sıvası ve boyası iyi durumdadır. Çatısı kiremit kaplı olup, oluklar mevcut değildir. Ayrıca çatı kiremitlerinde eskimeler vardır. Balkon kısmı demir doğrama ile kapatılarak binaya dahil edilmiştir.

Ahır – Samanlık; yaklaşık 15-20 yıllık olup, 108 m2 alana sahiptir. Toplama taştan temel üzeri yığma binadır. Bina basit usulde yapılmış olup, üzeri kiremit çatılıdır. Bina sıvalı olup, taşıyıcı duvarlarda yer yer çatlaklar vardır. Çatıda deformasyonlar vardır. Ayrıca çatı kiremitlerinde eskimeler vardır.

Taşınmaz üzerindeki depo, kümes vs. yapılar basit usulde yapılmış yapılar olup, taşınmazın değerini fazlaca etkileyecek nitelikte değildir.

115 ada 14 parselin arsa değeri: 1.047,37 m2 x 25,00 TL/m2 = 26.184,25 TL

 1. evin değeri: 94,00 m2 x 470,00 TL/m2 = 44.180,00 TL
 2. evin değeri: 85,00 m2 x 450,00 TL/m2 = 38.250,00 TL

Ahır – Samanlık değeri: 108,00 m2 x 150,00 TL/m2 = 16.200,00 TL

Taşınmazın toplam değeri 124.814,25 TL olup, borçlunun 3/20 hissesine düşen kısmın değeri 18.722,15 TL olarak belirlenmiştir.

Yüzölçümü                  : 157,11 m2

Arsa Payı                     : 3/20

İmar Durumu             : Belediye imar alanı içindedir.

Kıymeti                        : 18.722,15 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir

 1. Satış Günü : 07/11/2017 günü 10:30 – 10:35 arası
 2. Satış Günü : 05/12/2017 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri                     : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (Düğün Salonu) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/779 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/09/2017

 

 

Murat KARA

İcra Müdürü

100356

 

 

 

 

 

 

 

İlginizi çekebilir

ihale ilanı

İlan Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 Kalan Süre : İlanınızın …

Bir cevap yazın

Login

Lost your password?