ilan

 

Örnek No: 25*

T.C.

SARIKAYA

İCRA DAİRESİ

2017/52 TLMT.

 

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin ve ihale damga vergisinin, tescil ve teslim masraflarının alıcıya ait olacağı, ihaleye girmek isteyen alıcıların ihale bedelinin %20’si nispetinde peşin teminat yahut milli bir bankanın kat’i teminat mektubunu ibraz etmeleri gerektiği ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;

Satışa konu aracın aşağıda belirtilen parçaları eksik olup, eksik olarak satışı yapılacağından tescil ve teslim işlemlerinin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/3/2015 tarih ve 82084579/1722/10471 sayılı “Hacze Konu Olan Eksik Parçalı Araçlar” konulu yazısı doğrultusunda satış yapılacağından, ihale alıcısı tarafından aracın eksik bulunan parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde teslim ve tescil işlemlerinin yapılabileceği, eksik parçaların yosal yoldan temin edildiği belgelendirilmediği taktirdetescil işleminin yapılmayarak ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, aracın Sorgun Yolu 10. Km. Bims Tuğla Fabrikası Sarıkaya/YOZGAT adresinde bulunduğu, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 14/08/2017

 

 

Murat KARA

İcra Müdürü

100356

 

 

 

1.İhale Tarihi            : 07/09/2017 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.
2.İhale Tarihi            : 22/09/2017 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.
İhale Yeri                   : Sorgun Yolu 10. Km. Bims Tuğla Fabrikası Sarıkaya/YOZGAT
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 60.000,00 1 %1 66EG115 plakalı New Holland TD75 tipi 2014 model traktör.

Bilirkişi tarafından yapılan inceleme ve kıymet taktir tutanağına göre; Traktörün ön ve arka tekerleklerinin olmadığı, ön ve arka çamurluklarının olmadığı, ön ve arka farlarının olmadığı, aküsünün olmadığı, aynalarının olmadığı, arka sırt çekisinin olmadığı, bıçak kollarının olmadığı, hava kompresörünün olmadığı, mazot deposunun olmadığı, ön ağırlık demiri ve tamponunun olmadığı, arka alt çekinin olmadığı, sökülmüş olduğu tespit edilmiş olup, sökülen parçaların 25.000 TL değerinde olduğu, bu sökülen parçaların piyasadan temin edilebileceği, kabininin olduğu, traktörün tam ve eksiksiz haliyle 85.000 TL olduğu, fakan traktörün bu haliyle yani eksik haliyle 60.000 TL olabileceği bilirkişi marifetiyle tespit edilmiştir. Anahtar ve ruhsat yok. Aracın çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. Yürür halde değil. Başkacı gizli ya da açık ayıbı bilinmiyor. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/3/2015 tarih ve 82084579/1722/10471 sayılı yazısı gereğince aracın eksik bulunan parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde teslim ve tescil işlemlerinin yapılabileceği, eksik parçaların yosal yoldan temin edildiği belgelendirilmediği taktirdetescil işleminin yapılmayarak ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususu alıcılara İHTAR OLUNUR.

Aracın kaydında muhtelif hacizler bulunmakta olup, araç rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipten satılmaktadır.

 

 

(İİK m.114/1, 114/3)

 

İlginizi çekebilir

ihale ilanı

İlan Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 Kalan Süre : İlanınızın …

Bir cevap yazın

Login

Lost your password?